UMOWY O DZIEŁO JAK WYPŁACAĆ ZYSKI

Zyski spółki zoo można również wypłacać za pomocą umów o dzieło. Jest to bardzo elastyczna forma wypłacania zysków, która pozwala wypłacać zyski korzystając z preferencyjnych warunków podatkowych. Niezwykle atrakcyjne są umowy o dzieło, w których kosztem uzyskania przychodów jest 50% przychodu. Dowiedz się jak wypłacać zyski ze spółki zoo za pomocą umowy o dzieło.

Informacje

Wzory wszystkich dokumentów wymienionych we wpisie znajdują się w załącznikach.

Jak wypłacać zysk w ten sposób ?

Wpierw przedstawiamy całą procedurę wypłaty zysków w ten sposób, krok po kroku:

Procedura:

 1. Kowalski – Prezes Zarządu – pragnie wypłacić sobie kwotę 2000 zł.
 2. Kowalski jako Prezes – stwierdza, że spółce potrzebna jest np. opinia na temat nowych produktów, które zamierza sprzedawać. Zauważa, że jest najodpowiedniejszą osobą do tego zadania, więc postanawia je wykonać w formie umowy o dzieło.
 3. Spółka zainteresowana zakupem tej opinii postanawia podpisać umowę z Kowalskim i w tym celu Kowalski upoważnia inną osobę, aby ta w jego imieniu podpisała z nim umowę (nie można podpisywać umowy samemu ze sobą).
 4. Kowalski wykonuje dzieło i pobiera wynagrodzenie zgodnie z umową (spółka potrąca jego podatek i przelewa go do US).
 5. Spółka składa na początku następnego roku deklarację (więcej), na której widnieje ile pieniędzy Kowalski zarobił w formie umowy o dzieło. PIT-11. Dodatkowo składa deklarację PIT-4R, w której wykazywane są informacje, ile wypłaciła wszystkim osobom łącznie.
 6. Kowalski również wysyła do US deklarację ile zarobił w tej formie – do 30 kwietnia.

Nie ma znaczenia fakt, że Kowalski jest Prezesem Zarządu i głównym udziałowcem spółki. To spółka zadecydowała, że Kowalski wykona dzieło.

Dzieło w umowie o dzieło – co to ?

Co to jest dzieło i co nim może być?

Dzieło to efekt stworzenia czegoś co do tej pory nie istniało (może to być np. namalowanie obrazu), jak i przetworzenia czegoś, tak by uzyskało nową postać (np. przerobienie garnituru). Może też mieć charakter materialny (np. zasadzenie roślin w ogrodzie) lub niematerialny (np. przeprowadzenie szkolenia, stworzenie biznes planu, stworzenie strony internetowej). Dzieło powinno być dostosowane przede wszystkim do indywidualnych potrzeb i upodobań zamawiającego.

Kiedy 50% koszty uzyskania przychodu?

50% koszty uzyskania przychodów stosuje się z tytułu:

 1. zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 2. opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
 3. korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Jak to się ma do naszego przykładu?

W naszym przykładzie zastosowanie będzie miał punkt 3 z powyższej listy. Kowalski jako artysta, który stworzył dzieło np. w postaci biznesplanu rozporządza prawami autorskimi (przenosi prawa do tego dzieła na spółkę zoo).

Dzieło stworzone przez Kowalskiego jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, wobec czego przysługuje 50% koszt uzyskania przychodu.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia szczegółowo następujące rodzaje utworów:

“wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe)”.

Jakie dzieła może stworzyć Kowalski ?

W naszym przypadku – Jan Kowalski będzie mógł wykonywać dla spółki: ekspertyzy, opinie, recenzje, biznes plany, zdjęcia a nawet strony internetowe. Nie muszą to być jakieś utwory na wysokim poziomie merytorycznym, bo to spółka zamawiająca (w tym przypadku spółka kowalskiego – a w istocie sam Kowalski) decyduje jakie dzieła zamawia i jak mają być wykonane. Innymi słowy sam decyduje co od niego samego kupi spółka.

Sama zaś umowa będzie musiała być podpisana przez pełnomocnika, gdyż nie można podpisywać umowy samemu ze sobą.

Jednak i to się daje obejść w następujący sposób: Kowalski upoważnia dowolną osobę, aby ta w jego imieniu mogła podpisać umowę z nim samym.

Jak księgować umowy o dzieło ?

Przygotowaliśmy specjalne schematy księgowe, gdzie wystarczy uzupełnić kwoty. Zachęcamy do zapoznania się z tym wpisem. Procedura wygląda analogicznie.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA-UMOWA-O-DZIEŁO.docx
 2. PIT-4R-5-INTERAKTYWNY.pdf
 3. PIT-11-22-INTERAKTYWNY.pdf

Komentarze

comments powered by Disqus