Umowa B2B bez ZUS 2019?

Wraz z obniżeniem stawki podatku CIT dla mikroprzedsiębiorstw w 2019 roku doszło do jeszcze jednej istotnej zmiany. Za sprawą zmiany struktury piramidy wieku społeczeństwa, wzrostu produktu krajowego brutto, wzrostu płacy średniej oraz wielu innych czynników doszło do znacznego wzrostu stawki składek na ubezpieczenia społeczne.


Składki ZUS w 2019 wynoszą 377,63% w stosunku do składek w roku 1999(prawie czterokrotny wzrost).

Wzrost oszczędności przy prowadzeniu księgowości spółki zoo

W jednoosobowej działalności gospodarczej doszło do wzrostu składek ZUS.
18 stycznia 2019 Główny Urząd Statystyczny opublikował średnie wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018 r. w sektorze przedsiębiorstw, które kształtowało się na poziomie 5071,41 zł.
Oznacza to również zmianę w podstawie składki zdrowotnej, która stanowi 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2019 roku - 3803,56 zł. Dlatego składka wzrosła o 22,38 zł w stosunku do zeszłego roku i wynosi 342,32 zł. Łączny wzrost składek o aż 7,2%, oznacza najwyższy wzrost od ostatnich 6 lat i wzrost ZUS o 88,27 zł.

Składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w roku 2019 wzrosły w następujący sposób:

Składka JDG 2018 JDG 2019 różnica dla JDG spółka zoo w 2018 i 2019
Emerytalna 520,36 558,08 37,72 0
Rentowa 213,26 228,72 15,46 0
chorobowa 65,31 70,05 4,74 0
wypadkowa 44,52 47,75 3,23 0
Fundusz Pracy 65,31 70,05 4,74 0
Zdrowotna 319,94 342,32 22,38 0
suma ZUS 1228,70 1316,97 88,27 0

W czasie, gdy obciążenia w postaci składek wzrosły, podatek CIT został obniżony do 9% dla spółek z o.o. będących małymi podatnikami. Małymi podatnikami są zaś podmioty, których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro (z VAT) wyrażonej w zł oraz dla spółek z o.o. rozpoczynających działalność gospodarczą. Oznacza to, że zakładając spółkę z o.o. w Fakturomanii nie tylko nie wzrasta koszt związany z podwyższeniem składek ZUS, ale również zmniejsza się podatek CIT.

Podatek Spółki zoo w 2018 Sp zoo w 2019 Różnica JDG w 2018 i 2019 roku
CIT 15% 9% -6% -
PIT - - - 18%

Dowiedz się jak oszczędnie założyć i prowadzić firmę bez ZUS samodzielnie z Fakturomanią lub skorzystaj z oferty naszego biura rachunkowego

Komentarze

comments powered by Disqus