Najważniejsze informacje o umowie zlecenie 2019

Umowa zlecenia charakteryzuje się tym, że przyjmujący zlecenia - zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Mimo że w definicji (art.734 §1 Kodeksu cywilnego) nie są zawarte zlecenia dotyczące wykonywania czynności faktycznych, to w praktyce ten ...