SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU

Sprawozdanie Finansowe to dokument, przedstawiający wynik finansowy m.in. spółki z o.o. Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczonego sprawozdania finansowego przewidzianego przez ustawę o rachunkowości. Takie uproszczone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zamiast informacji dodatkowej - informacji uzupełniającej do bilansu. Dodatkowo Mikro spółka z o.o. może nie przygotowywać sprawozdania z działalności podmiotu, jeżeli znajdzie się taka wzmianka w samym sprawozdaniu. Dzięki tym możliwościom istnieje mniej obowiązków dla mikroprzedsiębiorców a prowadzenie sp. z o.o. jest jeszcze łatwiejsze.

Wstęp

Niniejszy wpis został poświęcony procedurze przejścia przez system bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych "KROK PO KROKU", który został przejściowo wprowadzony przez ustawodawcę dnia 15 marca 2018 r. W przyszłości sprawozdanie finansowe będzie składane w formacie JPK.

Sprawozdanie Finansowe z Fakturomanii można prosto wygenerować podążając tutaj

Uzupełnione wszystkie uchwały, które są niezbędne do dopełnienia formalności związanych ze Sprawozdaniem Finansowym, można natomiast wygenerować podążając tutaj

PROCEDURA WYSYŁKI

Uwaga: Sprawozdanie Finansowe w przypadku sp. z o.o. można podpisać ePUAPEM albo podpisem elektronicznym - może zrobić to kierownik jednostki. W Fakturomanii korzysta się z opcji, gdzie to kierownik jednostki prowadzi również księgi handlowe spółki z o.o.

Zwracamy również uwagę, że jeżeli zarejestrowali Państwo spółkę przed dniem 15 marca 2018 r., to niezbędne będzie dokonanie Autoryzacji konta w S24.

Niniejszy wpis podzielony został na pięć części:

  • Wstęp
  • Przygotowanie i składanie zgłoszeń
  • Dokumentacja uproszczonego Sprawozdania Finansowego
  • Weryfikacja dokumentu i jego wysyłka
  • Podpis ePUAP i wysyłka

Najpierw udajemy się na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/

Rozpoczynamy klikając okienko “Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”.

Następnie należy się zalogować.

Po wciśnięciu guzika zaloguj się pokaże nam się okno z logowaniem, tutaj wpisujemy dane logowania.

Po zalogowaniu wyświetli nam się komunikat, jeżeli będziemy dokumenty podpisywać profilem zaufanym - ePUAP wciskamy X.

Przygotowanie i składanie zgłoszeń

Teraz rozpoczniemy procedurę uzupełniania dokumentacji w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wybieramy "Przygotowanie i składanie zgłoszeń"

Następnie wybieramy "Dodaj zgłoszenie"

Wyszukujemy numer KRS naszego podmiotu - w aplikacji Fakturomania numer możemy odnaleźć w zakładce Dane Firmy.

Po wyszukaniu podmiotu nadajemy nazwę roboczą zgłoszenia, wybieramy okres sprawozdania finansowego, rodzaj zgłoszenia, a następnie "Dodaj dokument"


UWAGA: w przypadku spółek założonych w trakcie roku, system może nam nie przepuścić daty podpisania umowy spółki/rejestracji do KRS. W takim wypadku wydaje się, że data powinna zostać oznaczona od 1 stycznia do 31 grudnia.

Dokumentacja Uproszczonego Sprawozdania Finansowego

Na wstępie należy podzielić dokumentację wygenerowaną z Fakturomanii na dwie części:
1) Sprawozdanie finansowe
2) Uchwały związane ze Sprawozdaniem finansowym

Pierwszym dodawanym dokumentem, będzie "Roczne sprawozdanie finansowe", jako nazwę dokumentu wybieramy "Bilans", język wybieramy na polski, "Wybieramy plik Sprawozdanie Finansowe", a następnie zapisujemy.

Procedurę powtarzamy dla "Rachunku zysków i strat" oraz "Informacji dodatkowej, która w przypadku jednostek mikro będzie informacją uzupełniającą jednak system Ministerstwa nie przewidział niektórych regulacji przewidzianych w ustawie o rachunkowości"

Rachunek zysków i strat wybieramy tutaj plik Sprawozdanie Finansowe.

Informacja dodatkowa wybieramy tutaj plik Sprawozdanie Finansowe.

Następnym dokumentem będzie dodanie uchwał niezbędnych dla Sprawozdania Finansowego.
Pierwszą uchwałą będzie uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty. Wybieramy tutaj plik Uchwały Sprawozdanie Finansowe.

Następną uchwałą będzie uchwała o Zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Wybieramy tutaj plik Uchwały Sprawozdanie Finansowe.

Po dodaniu wszystkich dokumentów zapisujemy wprowadzone dokumenty, a następnie Dalej.

Teraz należy potwierdzić, że oryginały dokumentów zostały podpisane przez kierownika jednostki oraz osobę prowadzącą księgi handlowe. W przypadku jednostek Mikro często zdarza się, że jest to jedna osoba, z tego względu wybieramy pierwsze opcje.

Weryfikacja dokumentu i jego wysyłka

Po przejściu do tego etapu weryfikujemy prawidłowość dokumentacji, na górze naszej przeglądarki powinna ukazać się informacja w niebieskim polu, że zgłoszenie zostało poprawnie zweryfikowane.

Po weryfikacji zaznaczamy kwadrat, a następnie kierownik jednostki podpisuje dokument.

Wybieramy Podpis ePUAP.

Zostaniemy przekierowani na stronę ePUAP.

Podpis ePUAP i internetowa wysyłka Sprawozdania Finansowego

Po przekierowaniu na stronę ePUAP - profilu zaufanego, aby podpisać sprawozdanie finansowe należy zalogować się przez któryś z banków albo danymi logowania. Po zalogowaniu wyświetli nam się przeglądarka wybranego banku albo wprost podpis.

UWAGA: Jeżeli przeglądarka nam wyrzuci komunikat/error dotyczący zbyt wielu zapytań - możliwe, że będzie trzeba wyczyścić pliki cookies, więcej o wyczyszczeniu cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Po podpisaniu dokumentów wyświetli się nam komunikat w niebieskim oknie Podpis złożony poprawnie. Możesz wysłać zgłoszenie do repozytorium DF Należy teraz wysłać zgłoszenie do repozytorium.

Po wysyłce do repozytorium DF, wyświetli się komunikat informujący o dokonanej wysyłce.

Status zgłoszenia zmieni się na wysłane.

Gratulujemy udanego złożenia Sprawozdania Finansowego!

Mamy nadzieję, że każdemu z Państwa udało się poprawnie złożyć dokumenty.

Jeżeli pojawiły się jakieś wątpliwości podczas wysyłki Sprawozdania Finansowego dla jednostek Mikro, zachęcamy do kontaktu!
Dowiedz się jak oszczędnie założyć i prowadzić spółkę z o.o. samodzielnie z Fakturomanią lub skorzystaj z oferty naszego biura rachunkowego

Komentarze

comments powered by Disqus