SPRAWOZDANIE FINANSOWE KROK PO KROKU

Formalności związane ze sprawozdaniem finansowym sprowadzają się do kilku czynności. Sprawozdanie trzeba jedynie wydrukować, zatwierdzić, podpisać i wysłać w odpowiednie miejsca. W Fakturomanii, aby zaoszczędzić Twój czas, przygotowaliśmy gotowe wzorce dokumentów oraz zaprezentujemy jak przygotować sprawozdanie finansowe krok po kroku.

Wstęp

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – to oficjalne potwierdzenie wspólników spółki, iż dany rok zakończył się z określonym wynikiem finansowym.

Wzorce wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszym wpisie, znajdują się w załącznikach.

Dokumenty w załącznikach zostały przygotowane dla następującego scenariusza:

Dane w przykładzie:

 • spółka o kapitale zakładowym 5000 zł z dwoma wspólnikami (95% i 5%),
 • zarząd spółki jest jednoosobowy, którego prezesem jest główny udziałowiec.

Jak wygląda procedura ?

Wymaganie wstępne:

 1. Wygenerowane i wydrukowane sprawozdanie finansowe (więcej).
 2. Obecność Wspólników.

Skrót procedury

 1. Wysłanie pocztą zawiadomienia o zwołaniu ZZW.
 2. Przeprowadzenie ZZW.
 3. Wygenerowanie i wydrukowanie protokołu z ZZW.
 4. Wysłanie odpowiednich dokumentów do US i KRS.

Legenda:

 • ZW – Zgromadzenie wspólników.
 • ZZW – Zwyczajne zgromadzenie wspólników.
 • Prezes – Prezes zarządu.

Procedura – pytania i odpowiedzi:

Co to jest zgromadzenie wspólników ?

Zgromadzenie wspólników (ZW) – jest jednym z organów spółki. Tworzą go wszyscy wspólnicy spółki. Funkcją zgromadzenia jest podejmowanie najważniejszych uchwał.

Co to jest zwyczajne zgromadzenie wspólników ?

Zwyczajne zgromadzenie wspólników jest to zgromadzenie wspólników zwołane w trybie zwyczajnym.

Czego dotyczy zawiadomienie o ZZW ?

Przedmiotowe zawiadomienie informuje, o:

 • godzinie, dniu oraz miejscu (dokładny adres ze wskazaniem np: piętra lub nr. mieszkania), w którym odbędą się obrady zgromadzenia wspólników,
 • przedmiocie obrad tj. :
  • zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok,
  • podjęciu uchwały o tym, co zrobić z zyskiem,
  • podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

Pocztowe zawiadomienie o ZZW

Kto i kiedy wysyła zawiadomienie ?

Zawiadomienie wysyła zarząd spółki pocztą (Art. 238. § 1 KSH) do wspólników spółki co najmniej 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zgromadzenie to powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca roku, po roku którego dotyczy sprawozdanie finansowe. W tym przypadku, zawiadomienie powinno zatem najpóźniej zostać wysłane w okolicach 8 czerwca.

Gdy Członek lub Prezes zarządu jest wspólnikiem w spółce, zawiadomienia powinny również zostać wysłane. Jest to wymóg ustawowy.

Uchwały można jednak powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Można zatem niezwoływać zawiadomieniem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeśli na posiedzeniu znajdą się wszyscy "właściciele" spółki. W protokole należy wtedy wskazać, że ZZW odbywa się na podstawie art. 240 KSH.

Przykład:
Jan Kowalski i Joanna Kowalska są wspólnikami spółki z o.o., Jan Kowalski jest Prezesem Zarządu. W takim wypadku, Jan może porozmawiać z Joanną i umówić się, że w czwartek usiądą razem i zatwierdzą sprawozdanie finansowe wykorzystując art. 240 KSH.

Przeprowadzenie ZZW

Obrady ZZW powinny zostać udokumentowane protokołem.

Zgodnie z zawiadomieniem z pkt 1 – ZZW będzie obradować w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok,
 • podjęcia uchwały o tym, co zrobić z zyskiem,
 • podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

Przy czym uchwała z pkt. 2 nie musi zostać przegłosowana. Zysk można podzielić w dowolnym momencie funkcjonowania spółki. Ważne jednak, aby była podjęta taka próba.
Wzór protokołu ze ZZW znajduje się w załącznikach niniejszego wpisu. Wystarczy uzupełnić brakujące pola i dokument jest gotowy.

Korespondencja z US i KRS

Korespondencja z US
Co należy wysłać do US ?

Do urzędu skarbowego należy wysłać ksero uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz z kopią sprawozdania finansowego.

Czy trzeba uiścić jakąś opłatę?

Nie, nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

Do kiedy dokument należy wysłać?

Na wysłanie dokumentu do US mamy 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Korespondencja z KRS

Co należy wysłać do KRS?
 • podpisane sprawozdanie finansowe,
 • protokół wraz z przyjętymi uchwałami (w załącznikach),
 • formularz KRS-Z30 (w załącznikach),
 • potwierdzenie przelewu uiszczenia opłaty 140 zł (za wniosek).
Za co ta opłata?

Opłata jest za to, by w bazie KRS (tutaj) widniała wzmianka o złożonym sprawozdaniu finansowym.

Gdzie wpłacamy?

Opłatę wpłacamy na konto organu rejestrowego. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwę tego organu + konto.

Do kiedy wysyłamy?

Na wysłanie dokumentów do KRS mamy 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Jeżeli pojawiły się wątpliwości dotyczące procedury zatwierdzania sprawozdania finansowego czy też do sposobu wypełniania załączników, zachęcamy do kontaktu przez czat.

Załączniki:

#

 1. ZZW-ZAWIADOMIENIE.docx
 2. ZZW-PROTOKOL.docx
 3. KRS-Z30-INTERAKTYWNY.pdf
 4. KRS-Z30-WYPEŁNIONY.pdf

Komentarze

comments powered by Disqus