KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKI ZOO W FAKTUROMANII

Dzięki zastosowaniu przewidzianych w ustawie o rachunkowości uproszczeń – skierowanych do mikro-przedsiębiorców, księgowość spółki zoo nie wiąże się z wysokimi kosztami. Dowiedz się co oznacza pojęcie mikro-firmy i czy również dotyczy Ciebie.

Wstęp

Nie ma znaczenia w jakiej formie obecnie wykonujesz działalność zarobkową. Czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy pracujesz w ramach umowy o pracę. Jeżeli zadecydowałeś/aś, że spółka z o.o. to najatrakcyjniejsza finansowo forma zarobkowania (więcej) – kolejnym krokiem jest zweryfikowanie – czy nasza aplikacja jest również dla Ciebie.

Odpowiadamy: najprawdopodobniej tak, ale warto się upewnić. Jeśli jesteś jednostką mikro – fakturomania jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Jednostki mikro

Nasza aplikacja skierowana jest do jednostek mikro oraz tych co będą jednostkami mikro. W celu lepszego zrozumienia terminu prezentujemy definicję ustawową:

Jednostkami mikro – w myśl ust. 1a dodanego do art. 3 ustawy o rachunkowości – są:

 1. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) i spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej), jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
  • 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;
 2. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej;
 3. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy; w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą o rachunkowości – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą;
 4. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które prowadzą księgi rachunkowe dobrowolnie w sytuacji, gdy ich przychody nie osiągnęły przychodów w wysokości równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro – w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Jednostki mikro – Q & A

Co oznacza przytoczony przepis dla nowych firm?

Oznacza, że nowe firmy są jednostkami mikro (moga korzystać z uproszczeń) już od 1 roku, jeśli: nie przekroczą w nim więcej niż 1 (lub 2, pod warunkiem, że następnym roku przekroczą tylko 1) z wymienionych wielkości.

Co oznacza przepis dla istniejących więcej niż 1 rok firm?

Oznacza, że istniejące firmy są jednostkami mikro, jeśli:

 • w poprzednim oraz obecnym roku nie przekroczyły więcej niż 1 wielkości lub
 • w poprzednim albo obecnym przekroczyły 2 wielkości, ale za poprzedni rok już sporządzały sprawozdanie z wykorzystaniem uproszczeń dla mikro firm.

Nadal mam wątpliwości. Czy ktoś może odpowiedzieć czy jestem (albo będę) jednostką mikro?

Jeżeli nadal są wątpliwości – zalecamy kontakt z nami na czacie bądź przez formularz kontaktowy.

Już wiem, że jestem (będę) jednostką mikro. Czy teraz już mogę korzystać w pełni z waszej aplikacji?

Jeśli jest chęć korzystania z aplikacji zachęcamy do zapoznania się z wpisem jak zacząć.

Komentarze

comments powered by Disqus