JAK ZMIENIĆ ADRES SPÓŁKI ZOO ?

Dowiedz się jak zmienić adres spółki zoo. Operacja ta może wydawać się dość skomplikowana, lecz dzięki temu wpisowi przebrniesz przez nią bez najmniejszych problemów. Skorzystaj z gotowych wzorców dokumentów oraz dokładnego opisu krok po kroku całej procedury.

Wstęp

Na wstępie zauważyć należy, iż w rzeczywistości mogą zaistnieć dwa scenariusze:

 • Gdy zmieniamy adres spółki, ale w obrębie jednej miejscowości.

  Przykład: Zmiana z ul. Marszałkowskiej 14 na Wiejską 55 w Warszawie.

 • Gdy zmieniamy adres spółki poza obrębem jednej miejscowości.

  Przykład: Zmiana adresu z Wiejskiej 55 w Warszawie, na ul. Długą 44 w Poznaniu.

Każdy z wymienionych scenariuszy wiąże się z innymi obowiązkami, dlatego też w tym wpisie omawiamy te sytuacje osobno.

Omówienie terminów

Na początek zaczniemy od omówienia terminologii.

Siedziba spółki

Miejscowość, w której się znajduje siedziba spółki. (Np. Warszawa)

Adres spółki

Dokładnie określony numer porządkowy nieruchomości w której się znajduje się siedziba spółki. (Np. ul. Wielka 99, 11-111 Warszawa)

Przykład

Badana Spółka: XYZ Spółka z o.o., ul. Wiejska 77, 02-222 Warszawa

Jaka jest siedziba spółki ?

Odpowiedź: Siedzibą Spółki jest Warszawa

Jaki jest adres siedziby ?

Adresem siedziby jest ul. Wiejska 77, 02-222 Warszawa

Co to jest zmiana adresu ?

Zmiana adresu to po prostu zmiana lokalizacji firmy. Zmiana ta może mieć miejsce w obrębie jednej miejscowości jak i również poza obrębem jednej miejscowości.

Co to jest zmiana siedziby ?

Zmiana siedziby to sytuacja, w której zmienia się miejscowość w której zlokalizowana jest spółka, oraz jej dokładny adres. Zmiana siedziby następuje tylko i wyłącznie w momencie przeniesienia jej do innej miejscowości. Zmiany lokalizacyjne w obrębie jednej miejscowości nie są zaliczane jako zmiana siedziby.

Przykład:

Adres przed zmianą Adres po zmianie Zmiana siedziby ?
Wiejska 44, Warszawa Hoża 65, Warszawa NIE
Wiejska 44, Warszawa Ogrodnicza 77, Poznań TAK

Czy zmiana adresu jest również zmianą siedziby ?

Nie, nie każda zmiana adresu spółki jest również zmianą siedziby spółki.

W rzeczywistości występuje natomiast odwrotna relacja, tj. każda zmiana siedziby spółki to również zmiana adresu spółki. To logiczne, ponieważ miejscowości są terytorialnie rozłączne.

Procedury

Obowiązki proceduralne wynikają bezpośrednio z opisanej w ustawie zasady pewności obrotu gospodarczego. To właśnie z tego powodu niezbędne jest dopasowanie nowych okoliczności do rzeczywistości prawnej.

Na wstępie wspominaliśmy o dwóch możliwych scenariuszach ponieważ, ustawodawca przewidział dla nich oddzielne kroki proceduralne.

Jak zmienić adres Spółki zoo ?

Jeżeli występuje sytuacja, w której adres zmienia się w obrębie jednej miejscowości, ma zastosowanie następująca procedura:

Procedura zmiany adresu Spółki

 1. Podjęcie odpowiednich uchwał przez Zarząd Spółki
  • “Uchwała o zmianie adresu spółki” (wzór w załącznikach)
 2. Opłacenie wniosku do KRS-Z3
  • opłata sądowa za wniosek 250 zł + opłata za publikację MSiG 100 zł
 3. Wysłanie do KRS odpowiednich dokumentów
  • wypełniony wniosek KRS-Z3 (wzór w załącznikach)
  • uchwałą o zmianie adresu spółki (wzór w załącznikach)
  • potwierdzenie dokonania opłaty z pkt 2
 4. Wysłanie do US odpowienich dokumentów
  • formularza NIP-8 (w ciągu 21 dni od chwili uzupełnienia danych w KRS przez Sąd KRS)

Wzorce dokumentów

Dane w przykładzie:

Firma Adres przed zmianą Adres po zmianie
KOWALSKI INVESTMENTS SP. Z O.O. UL. GRODZISKA 14, GRODZISK MAZOWIECKI UL. GRODZISKA 10, GRODZISK MAZOWIECKI

Załączniki:

 1. UCHWAŁA_ZARZĄDU.docx
 2. KRS-Z03-INTERAKTYWNY.pdf
 3. KRS-Z03-INTERAKTYWNY-ZMIANA-ADRESU.pdf
 4. NIP-8-INTERAKTYWNY.pdf
 5. NIP-8-AKTUALIZACJA-WZÓR.pdf

Jak zmienić siedzibę Spółki ?

Zmiana siedziby to zmiana adresu spółki wykraczająca poza obręb jednej miejscowości. Taka zmiana wiąże się również z nieco większą ilością formalności.

Zmiana siedziby wymaga zmiany umowy spółki w punkcie, w którym jak sama nazwa wskazuje - mowa jest o siedzibie spółki.

Od niedawna zmianę siedziby można dokonać również online poprzez system ekrs, ale w tym wpisie opisujemy jedynie zmianę przy wykorzystaniu instytucji notariusza.

Procedura zmiany siedziby Spółki:

 1. Zgromadzenie wspólników udaje się do notariusza
 2. U notariusza następuje podjęcie stosownych uchwał
  • Uchwała zmiany Umowy Spółki w celu zmiany siedziby spółki
  • Uchwała o przyjęciu nowego siedziby spółki adresu
 3. Dokonanie stosownych opłat na rzecz KRS tytułem złożenia wniosku
  • opłata sądowa za wniosek 250 zł + opłata za publikację MSiG 100 zł
 4. Wysłanie do KRS odpowiednich dokumentów
  • wypełniony wniosek KRS-Z03 (wzór w załącznikach)
  • uchwała o zmianie siedziby spółki (wzór w załącznikach)
  • potwierdzenie dokonania opłaty z pkt 2
 5. Wysłanie do US odpowienich dokumentów
  • formularza NIP-8 (w ciągu 21 dni od chwili uzupełnienia danych w KRS przez Sąd KRS)

Zmiana siedziby, oprócz wymaganych czynności przy zmianie adresu spółki (z wyłączeniem uchwały Zarządu), wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników zmieniającej samą umowę spółki, co niestety wiąże się z obecnością notariusza protokolanta, a co dalej jeszcze idąc, wiąże się z dodatkowymi kosztami (maksymalnie do 750zł).

Wzorce dokumentów

Dane w przykładzie:

Firma Adres przed zmianą Adres po zmianie
KOWALSKI INVESTEMTNS SP. Z O.O. PRUSZKOWSKA 44, PRUSZKÓW GRODZISKA 10, GRODZISK MAZOWIECKI

Załączniki:

 1. UCHWAŁA-ZGROMADZENIA-WSPÓŁNIKÓW-ZMIANA-SIEDZIBY.docx
 2. KRS-Z03-INTERAKTYWNY.pdf
 3. KRS-Z03-INTERAKTYWNY-ZMIANA-SIEDZIBY.pdf
 4. NIP-8-INTERAKTYWNY.pdf
 5. NIP-8-AKTUALIZACJA-WZÓR.pdf
 6. VAT-R-INTERAKTYWNY.pdf
 7. VAT-R-AKTUALIZACJA-WZÓR.pdf

Jeśli pojawią się wątpliwości odnośnie tego jak zmienić adres spółki zoo, to zachęcamy do nawiązania kontaktu przez czat lub mailowo.

Komentarze

comments powered by Disqus