JAK WYSTAWIĆ FAKTURĘ SPRZEDAŻOWĄ ?

Wystawianie faktur w systemie, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Nie zajmuje to wiele czasu oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się jak wystawiać faktury sprzedażowe oraz w jaki sposób je potem edytować lub księgować.

Na wstępie informujemy, iż funkcja fakturowania w naszym systemie jest darmowa i na zawsze taka pozostanie. Nie pobieramy z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

Jak wystawić fakturę sprzedażową ?

By wystawić fakturę sprzedażową należy kliknąć przycisk “Wystaw fakturę” znajdujący się w górnym menu lub w lewym menu.

Dalej naszym oczom powinien się ukazać poniższy widok.

Wygląd strony podzielony został na 5 sekcji, w celu łatwiejszej nawigacji: DANE KONTRAHENTA, DANE PODSTAWOWE, DANE PŁATNOŚCI oraz INFORMACJE DODATKOWE.

Sekcja dane kontrahenta

W sekcji tej wypełniamy dane kontrahenta, dla którego chcemy wystawić fakturę.

Dodawanie kontrahenta

Dane kontrahenta w systemie można uzupełnić ręcznie lub automatycznie korzystając z integracji systemu z GUS-em. Ręczne dodawanie kontrahenta polega na uzupełnieniu manualnym wypełnieniu formularza o kontrahencie.

Wyszukiwanie z GUS-u

Klikając przycisk “SZUKAJ W GUS” będziemy w stanie odnaleźć kontrahenta po numerze NIP. Jest to możliwe dzięki integracji systemu z bazą GUS-u. Po wpisaniu nipu należy kliknąć przycisk SZUKAJ.

Zapisywanie kontrahenta

Wszystkich kontrahentów – bez względu na to czy zostali dodani ręcznie, czy też poprzez wyszukiwarkę GUS-u, można zapisać w systemie, aby następnym razem nie wpisywać danych na nowo. W tym celu, po uzupełnieniu danych o kontrahencie, należy kliknąć przycisk “Zapisz”.

Wybór kontrahenta z listy

Aby skorzystać z listy zapisanych wcześniej kontrahentów w bazie, wystarczy zaznaczyć kursorem pole tekstowe “Wybierz kontrahenta”. W polu tym wyszukać można ręcznie, po ciągach znaków (np. “petro”) lub po NIP-ie.

Sekcja dane podstawowe:

W tej sekcji należy uzupełnić podstawowe informacje o fakturze.

Data wystawienia

Jest to data, z którą wystawiamy fakturę. Data ta nie może być wcześniejsza niż data wystawienia ostatniej zapisanej faktury sprzedażowej. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony wyskoczy nam komunikat o błędzie oraz nie będzie można zapisać takiej faktury. Jest to spowodowane ustawowym wymogiem chronologiczności faktur sprzedażowych.

Jeśli chcesz "pominąć" systemową walidację chronologiczności - możesz zaznaczyć opcję "Własny numer" i zapisać fakturę z własnym numerem. Nie będzie wtedy sprawdzana chronologiczność.

Data sprzedaży

Jest to data, z którą dokonujemy operacji gospodarczej. System bada ustawową poprawność tej daty w odniesieniu do daty wystawienia. Data ta nie może być wcześniej niż 30 dni przed datą wystawienia i nie później niż 15 dni od daty wystawienia. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wyskoczy nam komunikat o błędzie oraz nie będzie można zapisać takiej faktury.

Termin płatności

Termin ten oznacza datę, do której kontrahent powinien dokonać zapłaty. Jeżeli faktura nie jest oznaczona jako opłacona, data ta nie będzie do niczego użyta przez system. Jeżeli natomiast oznaczamy fakturę jako opłaconą – data ta uznana zostanie jako termin zapłaty w momencie księgowania faktury.

Status płatności

W tym miejscu oznaczyć możemy czy dana faktura została zapłacona czy też nie. Oczywiście płatność do faktury można dodać później.

Forma płatności:

Forma płatności to po prostu forma płatności za daną fakturę.
Do wyboru mamy następujące formy płatności dla faktur sprzedażowych:

  • gotówka
  • za pobraniem
  • przelew
  • karta
  • płatność online

Sekcja Pozycje

W tej części dodajemy pozycje w fakturze. Wpisać można tylko wartość netto, cenę netto lub wartość brutto. Nie ma to większego znaczenia, gdyż system wyliczy pozostałe wartości.


Po wypełnieniu danej pozycji możemy dodać kolejną klikając “Nowa pozycja” albo plusik po prawej stronie.

Sekcja Informacje dodatkowe

W tej części możemy dodać dodatkowe informacje – np. informacje o zwolnieniach podatkowych itp.


Komentarze

comments powered by Disqus