JAK WYSŁAĆ JPK?

Jednolity plik kontrolny VAT to dokument, który służy przedsiębiorcom do wykazu informacji o zakupach i sprzedaży podlegających VAT. JPK jest wynikiem ewidencji VAT za dany okres i ułatwia on weryfikację poprawności ewidencji dokonanych transakcji Urzędom Skarbowym. Samo wygenerowanie JPK VAT w systemie to kwestia kilku kliknięć. Dowiedz się jak generować JPK VAT w systemie oraz co należy z nim zrobić.

Wstęp

Plik JPK VAT jest dostępny w panelu głównym z widoku deklaracji VAT-7. To dokument, który dosyć często będziemy generować – dlatego istotne jest, aby był łatwo dostępny w systemie. W Fakturomanii wygenerowanie takiego dokumentu to formalność, system przygotowuje dla nas ten plik automatycznie, nie trzeba zatem go konwertować i nadmiernie się trudzić.

JPK VAT generujemy albo po zamknięciu miesiąca albo też wygenerowaniem JPK VAT miesiąc zamykamy. Zalecamy złożenie JPK tuż po złożeniu deklaracji VAT, chyba że rozliczamy się kwartalnie.

Jeżeli nie wiedzą Państwo jak wygenerować oraz złożyć elektronicznie deklarację VAT-7, zachęcamy do zapoznania się z materiałem tutaj.

Niniejszy wpis podzielony został na sześć części:

  • Wstęp
  • Wygenerowanie JPK,
  • Instalacja oprogramowania MF,
  • Konfiguracja oprogramowania MF,
  • Przygotowanie JPK do wysyłki oraz dodanie podpisu elektronicznego,
  • Wysyłka JPK,
Uwaga: Plik JPK w przypadku sp. z o.o. można podpisać ePUAPEM albo podpisem elektronicznym. Z informacji publikowanych przez MF, wynika, że istnieje możliwość podpisu JPK dla sp zoo ePUAPEM, jeżeli zostało złożone UPL-1 dla osoby podpisującej. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku VAT-7 nie ma takiej możliwości! Zatem jeżeli są Państwo "VATowcem", to należy zaopatrzyć się w taki podpis elektroniczny.

Dlatego też, jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze podpisu elektronicznego, prosimy kontaktować się z Fakturomania w celu udzielenia nam pełnomocnictwa UPL-1 - do składania deklaracji drogą elektroniczną. Udzielenie takiego pełnomocnictwa pozwoli złożyć Państwa dokumenty w ustawowym terminie. Składanie deklaracji przez biuro rachunkowe jest jednak odpłatne.

Jak wygenerować JPK VAT

JPK VAT możemy wygenerować w dowolnym momencie, dokument jednak należy wysłać elektronicznie najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym tzn. pierwszy JPK VAT dla mikro przedsiębiorców za miesiąc styczeń 2018r. należy złożyć do 25 lutego 2018 r.

Rozpoczynamy klikając przycisk “PODGLĄD” przy miesiącu, za który chcemy wygenerować taki dokument.

Następnie wyświetli nam się widok z informacjami do deklaracji VAT-7 oraz JPK VAT.


Plik generujemy klikając w przycisk “JPK VAT”.

Po kliknięciu wyświetli nam się informacja o możliwości wygenerowania pliku JPK VAT.


Następnie ukaże nam się komunikat informujący o zamknięciu miesiąca. Dzieje się tak, ponieważ np: w przypadku rozliczenia kwartalnego, poszczególne miesiące muszą zostać zamknięte do poprawnego przygotowania JPK.

Teraz należy zapisać plik w łatwym do zlokalizowania przez nas miejscu.

Instalacja oprogramowania JPK VAT

Ministerstwo Finansów stworzyło aplikację umożliwiającą złożenie JPK VAT. Jest to jedyne takie oficjalne oprogramowanie opublikowane przez organy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej zostanie przedstawiona procedura krok po kroku jak zainstalować oprogramowanie oraz jak poprawnie wczytać podpis elektroniczny.

Najpierw należy udać się na stronę Ministerstwa Finansów.
https://www.podatki.gov.pl/jpk/aplikacje-do-pobrania/

Następnie należy wybrać instalator odpowiadający naszej wersji systemu.


Po pobraniu, należy uruchomić instalator i klinąć Dalej

Następnie należy wybrać miejsce instalacji na dysku i klinąć Dalej

Teraz instalujemy oprogramowanie, klikamy Zainstaluj

Po zainstalowaniu możemy wcisnąć Zakończ

Konfiguracja oprogramowania JPK

Teraz należy odnaleźć ikonę aplikacji JPK (prawdopodobnie na pulpicie) i włączyć program Klient JPK 2.0,

Po włączeniu programu musimy sprawdzić czy program jest zaktualizowany, w tym celu wciskamy Sprawdź dostępność aktualizacji

Jeżeli sprawdzimy aktualizacje, to ukaże nam się opcja Aktualizuj aplikację aktualizacyjną i zakończ, w którą klikamy
UWAGA - bardzo często w tym miejscu program się zawiesza i wyłącza. W takim przypadku włączamy aplikacje ponownie, powinna ona działać normalnie.

Po udanej aktualizacji wciskamy Kontynuuj

Program teraz wymaga od nas utworzenia konta, w tym celu wciskamy Utwórz profil

Wpisujemy dowolną nazwę, którą chcemy się posługiwać przy logowaniu do aplikacji JPK i klikamy Zarejestruj

Wpisujemy dane do logowania i klikamy Zaloguj

Po zalogowaniu klikamy Opcje

Przygotowanie JPK do wysyłki oraz dodanie podpisu elektronicznego

Będziemy teraz tworzyć folder dla zaszyfrowanego pliku z aplikacji, zalecamy wybrać bezpieczne miejsce, o którym będziemy pamiętać "gdzie jest". Wciskamy Wybierz Katalog,

Wybieramy miejsce na dysku, a następnie Wybierz folder

Teraz będziemy dodawać nasz podpis elektroniczny.

Dla podpisu Certum w systemie operacyjnym Windows 10, gdzie system jest zainstalowany na dysku C, ścieżką jest: C:\Windows\System32\cryptoCertum3PKCS.dll

Bez dodania sterownika podpisu elektronicznego nie będzie możliwości elektronicznego podpisu! Z informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że dla osób prawnych istnieje możliwość podpisu JPK VAT ePUAPEM, natomiast dla VAT-7 nie !!

W przypadku problemu z odnalezieniem tego pliku polecamy kontaktować się z dostawcą Państwa podpisu elektronicznego.

W celu dodania sterownika klikamy Wybierz plik sterownika, a następnie wybieramy ścieżkę pliku. Po udanym odnalezieniu klikamy Ok

Po dodaniu sterownika do podpisu elektronicznego klikamy Zapisz

Wysyłka JPK

Po ukończeniu konfiguracji systemu zostaniemy przeniesieni do panelu głównego aplikacji. By wysłać wygenerowaną deklarację, wciskamy Wyślij dokument

Teraz należy wybrać Dodaj dokument i odnaleźć wcześniej wygenerowany z aplikacji Fakturomania plik JPK, po wybraniu klikamy Otwórz

Po poprawnym załadowaniu pliku powinien pojawić się zielony kolor. Klikamy Kontynuuj

Wyświetli nam się "Alias klucza" oraz "Wartość klucza", klikamy Kontynuuj

Przed ostateczną wysyłką, będziemy musieli jeszcze przetworzyć plik, w tym celu klikamy Rozpocznij przetwarzanie

Poprawne przetworzenie pliku, pozwoli nam przejść do podpisu i ostatecznej wysyłki JPK, klikamy Kontynuuj

Teraz, aby wysłać plik dla spółki z o.o., musimy go podpisać podpisem elektronicznym, w tym celu klikamy Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem karty kryptograficznej,

W przypadku składania JPK w jednoosobowej działalności gospodarczej a sp. z o.o. jeżeli złożyliśmy w Urzędzie Skarbowym UPL-1, możemy wybrać opcję podpisu przez Profil Zaufany - ePUAP.

Wybieramy z listy nasz podpis i wciskamy OK

Po udanym podpisie pliku, wciskamy Kontynuuj

Teraz już ostatni etap - wysyłka JPK do Ministerstwa Finansów, klikamy Rozpocznij wysyłkę

Jeżeli JPK został wysłany to ukaże nam się status dokumentu, wciskamy OK

Jeżeli JPK został poprawnie wysłany, to w wyświetlonym oknie ukaże się informacja Status zakończone sukcesem

Gratulujemy udanego złożenia JPK_VAT !

Mamy nadzieję, że każdemu z Państwa udało się poprawnie złożyć dokument.

Jeżeli pojawiły się jakieś wątpliwości podczas wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego, zachęcamy do kontaktu na czacie.

Komentarze

comments powered by Disqus