JAK WYGENEROWAĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ?

Gdy rok się zakończy, przychodzi czas na to, aby złożyć sprawozdanie finansowe w odpowiednich organach państwowych. W fakturomanii wygenerowanie sprawozdania finansowego ogranicza się jedynie do kilku kliknięć i wydruku / zapisu dokumentu. Zatem, jak wygenerować sprawozdanie finansowe w systemie?

Informacje ogólne

Wpis ten dotyczyć będzie tego jak wygenerować sprawozdanie w systemie.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, co musisz zrobić po wygenerowaniu sprawozdania (uchwały, formalne czynności, gdzie co wysłać) – zapraszamy tutaj.

Sprawozdanie finansowe – co to ?

Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie finansowej sytuacji i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego.

Jakie informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym?

W sprawozdaniu finansowym znajdują się następujące informacje:

  • informacje ogólne o firmie,
  • przyjęte reguły rachunkowości,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat.

Wszystkie te elementy zostały już dla Ciebie przygotowane i wystarczy, że wydrukujesz dokument.

Gdzie i kiedy w systemie zamykam rok ?

Od strony technicznej sprawozdanie finansowe, tj. wszystkie księgowania z nim związane są wykonywane automatycznie w momencie zatwierdzania ostatniej zaliczki cit za dany rok.
Oczywiście zostaniesz o tym poinformowany odpowiednim komunikatem, aby zapobiec omyłkowemu zamknięciu roku.

Jak wygenerować sprawozdanie finansowe ?

Najpierw należy przejść do zakładki księgowość,

następnie z listy dostępnych dokumentów wybrać: Sprawozdania finansowe,


wybrać rok oraz kliknąć “Generuj”,
Koniec procedury.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące generowania sprawozdania finansowego, zachęcamy do kontaktu przez czat.

Komentarze

comments powered by Disqus