JAK POŻYCZYĆ PIENIĄDZE SPÓŁCE ?

Pożyczenie środków finansowych spółce to czynność niezwykle prosta. Wymaga jednak przygotowania odpowiednich dokumentów i zachowania pewnych procedur. W niniejszym wpisie udostępniamy wzorce dokumentów, które znacznie przyspieszą całą procedurę. Dowiedz się jak pożyczyć pieniądze spółce zoo.

Informacje ogólne

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jaka może być kwota pożyczki ?

Wysokość pożyczki nie została ograniczona przez ustawodawcę. Nie ma więc ograniczeń ustawowych - kwota pożyczki może być zatem całkowicie dowolna. Ograniczone są natomiast koszty uzyskania przychodów w postaci odsetek, ale dopiero gdy odsetki przekroczą kwotę 3 mln zł.

Jaki może być termin spłaty pożyczki ?

Ustawa tego nie precyzuje. Może to być rok, a może to być 40 lat.

Czy konieczne jest precyzowanie celu pożyczki ?

Nie, nie ma obowiązku wskazywania celu na jaki pożyczka zostanie przeznaczona.

Jak należy spłacać pożyczkę ?

Sposób spłaty pożyczki powinien być zawarty w umowie pożyczki. Do dyspozycji są spłaty: ratalne oraz całkowite (jednorazowe).

Jakie oprocentowanie pożyczki ?

Pożyczka może być dowolnie oprocentowana. Pamiętać należy jedynie, że odsetki do koszt dla firmy. Warto ustalić rynkowe oprocentowanie (np. 2%) oraz unikać oprocentowania 0%, gdyż te wiąże się przychodem dla spółki (nieodpłatne świadczenie).

Czy od pożyczki należy płacić PCC ?

W sytuacji gdy pożyczkodawcą jest udziałowiec spółki, to pożyczka zwolniona jest z PCC. W każdym innym przypadku pożyczka podlegać będzie podatkowi PCC 2% liczonego od kwoty pożyczki.

Jak księgować pożyczkę ?

W zakładce UAT przygotowany został specjalny wzorzec. Wystarczy uzupełnić dane o kwocie pożyczki.

Obowiązki po spłacie pożyczki wraz z odsetkami przez spółkę z o.o.

Spółka musi przygotować PIT-8AR dla pożyczkodawcy (od wartości odsetek pobrać zaliczkę, art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku PIT). Jeżeli spłata miała miejsce w 2018 r., taki dokument należy sporządzić i przekazać Urzędowi Skarbowemu do 31 stycznia 2019 r.

Jak pożyczyć pieniądze spółce zoo ?

Procedura udzielenia pożyczki:

  1. Należy uchwalić, że spółka zaciąga pożyczkę,
  2. Podpisujemy umowę pożyczki,
  3. Informujemy Urząd Skarbowy o zaciągniętej pożyczce.

Dane użyte w przykładzie:

W załącznikach przyjęto następujący scenariusz:

  • Pożyczkodawca – Prezes (główny udziałowiec),
  • Pożyczkobiorca – Spółka,
  • Spółkę reprezentuje inna osoba na podstawie pełnomocnictwa prezesa (nie można samemu ze sobą umowy podpisać).

Pełnomocnictwo znajduje się w treści uchwały.

Każdy inny scenariusz bardzo łatwo zaaranżować, wystarczy jedynie usunąć zbędne części w załączonym dokumencie.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do niniejszego artykułu – zachęcamy do kontaktu poprzez czat lub maila.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA-POZYCZKA.docx
  2. UMOWA-POZYCZKA.docx
  3. PCC-3-INTERAKTYWNY.pdf

Komentarze

comments powered by Disqus