JAK KSIĘGOWAĆ NIETYPOWE OPERACJE ?

System fakturomania pozwala manualnie księgować dokumenty. Korzystając z tej funkcjonalności zaksięgować można nawet najbardziej nietypowe operacje. Dowiedz się, jak księgować nietypowe operacje w fakturomanii.

Wstęp

Jeśli nie odnalazłeś sposobu na zaksięgowanie danej operacji w systemie w dostępnych wzorcach lub schematach – nie ma powodu do obaw. W fakturomani zaksięgujesz każdą operację – jeśli nie automatycznie, to napewno manualnie za pomocą narzędzia UAT.

UAT – ultimate accounting tool – to narzędzie utworzone po to, aby system był kompletny i pozwalał na księgowanie wszystkich operacji, które występować mogą w toku działalności.

Jak manualnie księgować ?

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać w tym celu jest przejście do zakładki “UAT”. W tym celu klikamy przycisk “Lista UAT” w lewym menu, lub od razu "Dodaj UAT".


Jesteśmy teraz w widoku listy uprzednio dokonanych manualnych księgowań. W naszej sytuacji jest ona pusta, aby dodać nowe manualne księgowanie klikamy: “DODAJ


Teraz naszym oczom powinien ukazać się widok UAT-u


Wzorce księgowań

Zanim spróbujemy manualnie dodać księgowanie, warto sprawdzić czy nie ma już wzorca przeznaczonego do tej sytuacji, który być może oszczędzi nasz czas. W tym celu należy nacisnąć na "WZORCE KSIĘGOWAŃ", a potem "WYBÓR WZORCA" aby rozwinąć listę.


Następnie przewijamy listę i sprawdzamy czy może nie ma na niej potrzebnego schematu.
Uwaga: Zachęcamy do informowania nas o możliwościach urozmaicenia tej listy. Można nas poinformować przez czat lub mailowo. Taki wzorzec dodamy bardzo szybko.

Jak wypełniać UAT ?

Formularz UAT składa się z 2 części. Z danych podstawowych oraz z danych sczegółowych.

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe to:

  • data dokumentu (na podstawie którego księgujemy),
  • dok. źródłowy (oznaczenie dokumentu źródłowego),
  • opis operacji.


Dane księgowe

W części tej wypełniamy szczegółowe dane dotyczące księgowania, które chcemy przeprowadzić, tj:

  • wybór konta i strony (Wn lub Ma),
  • uzupełnienie dekretacji (najczęściej to samo co w opisie operacji),
  • uzupełnienie kwoty.

Wybór konta:

W każdym wierszu może być wybrane tylko jedno konto.

Aby wybrać konto należy kliknąć pole “Wyszukaj...”, które zainicjuje wyświetlenie się listy dostępnych kont.


Aby wybrać konto – po prostu na nie klikamy.

Dekretacje

Dekretacja to opis operacji przy danym koncie księgowym. Nie jest to pole obowiązkowe.

Zapisywanie

Po uzupełnieniu UAT-u możemy go zapisać klikając “ZAPISZ”.


Kliknięcie „zapisz” przeniesie nas do listy księgowań manualnych.

Księgowanie UAT-u

Aby zaksięgować manualnie należy zaznaczyć dany UAT,


a następnie na dole strony kliknąć przycisk “ZAPISZ”.

Jeśli dokument został zaksięgowany poprawnie, na liście będzie oznaczony zielonym ptaszkiem.


Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, jak księgować manualnie operacje w systemie lub macie Państwo propozycje rozbudowy tego narzędzia – zachęcamy do nawiązania kontaktu.

Komentarze

comments powered by Disqus