JAK KSIĘGOWAĆ DOKUMENTY ?

Księgowanie dokumentów – zarówno sprzedażowych jak i kosztowych to najważniejsza funkcjonalność w systemie. Funkcjonalność ta została zaimplementowana tak, aby każdy – nawet bez wiedzy księgowej był w stanie księgować. Dowiedz się jak księgować dokumenty w fakturomanii.

Jak księgować dokumenty ?

Dokumenty księgować można zarówno z widoku faktury, jak też bezpośrednio z listy faktur. Dla faktur sprzedażowych jest to lista faktur w sprzedaży, natomiast dla kosztów jest to lista kosztów w kosztach. By zaksięgować dokument należy najpierw przejść do jednej z list.

Następnie wyświetli się nam lista dokumentów. Książka symbolizuje księgowanie, zaś banknot płatność.

Z listy tej należy wybrać interesujące nas dokumenty i odhaczyć je.

Następnie, po wybraniu dokumentów, należy kliknąć w przycisk “KSIĘGUJ”.

Teraz wyświetli nam się alert, by potwierdzić swój wybór. Po zaakceptowaniu dokumenty powinny zostać zaksięgowane.

W liście dokumentów – dokumenty zaksięgowane oznaczone będą zielonym znacznikiem.


Pamiętaj, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub pojawią się wątpliwości – daj nam o tym znać! Można tego dokonać poprzez formularz kontaktowy lub czat w prawym dolnym rogu.

Komentarze

comments powered by Disqus