JAK DODAWAĆ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE ?

Dodawanie płatności do dokumentów sprzedażowych oraz kosztowych to podstawowa funkcja sytemu, dlatego czynność ta została maksymalnie uproszczona tak, aby nie sprawiała najmniejszych problemów. Dowiedz się, jak dodawać płatności w systemie do istniejących dokumentów.

Jak dodać płatność do dokumentu ?

Płatności można dodawać z widoku listy dokumentów. Dla faktur sprzedażowych jest to lista dokumentów w przychodach, natomiast dla kosztów jest to lista dokumentów w wydatkach. Aby dodać płatność, należy najpierw przejść do jednej z list.


Płatności dodawać można jedynie do dokumentów już zaksięgowanych, więc przed dodaniem płatności należy najpierw zaksięgować dokument. Dowiesz się jak tego dokonać tutaj.

Przykładowo nasza lista przed dodaniem płatności może wyglądać następująco:

Dodawanie płatności

Teraz należy zaznaczyć dokumenty do których chcemy dodać płatność (jeden lub kilka), a aby tego dokonać wystarczy odhaczyć wybrane.

Następnie kliknąć w przycisk “DODAJ PŁATNOŚĆ”.

Po tej operacji, poniżej powinna się nam wyświetlić tabelka z informacjami dotyczącymi płatności do wybranych dokumentów.

Tabelkę wypełnić należy w następujący sposób:

  • w polu data płatności wpisać datę otrzymania środków dla przychodów lub datę uregulowania zobowiązania dla kosztów,
  • w polu forma płatności wybrać gotówkę lub przelew,
  • w polu kwota płatności wpisać kwotę (można płacić na raty).

Po uzupełnieniu tabeli klikamy w “POTWIERDZAM KSIĘGUJ”.

W dokumentach kosztowych system automatycznie zweryfikuje czy dysponujemy odpowiednią ilością środków w gotówce lub w banku do dokonania płatności.

Po dodaniu płatności, dokumenty opłacone będą w liście dokumentów oznaczonych zielonym znacznikiem.

W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z nami przez czat.

Komentarze

comments powered by Disqus