JAK DODAWAĆ OPŁATĘ ZA PROWADZENIE RACHUNKU W BANKU?

Dodawanie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku w systemie Fakturomania, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Nie zajmuje to wiele czasu oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się jak dodawać koszty prowadzenia rachunku w systemie oraz w jaki sposób je potem edytować lub księgować.

Dodawanie opłat za prowadzenie rachunku

Dodawanie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego jest bardzo podobne do dodawania zwykłych faktur kosztowych, a z uwagi na konstrukcję interfejsu, również nie różni się wiele od dodawania faktur sprzedażowych.

Pierwszy krok

W celu dodania kosztu prowadzenia rachunku bankowego, należy kliknąć dodaj koszt w ekranie startowym lub na menu po lewej stronie.

Strona podzielona została na 5 sekcji, w celu łatwiejszej nawigacji:

a) sekcja dane kontrahenta,
b) sekcja dane podstawowe,
c) sekcja dane płatności,
d) sekcja kategoria i podkategoria kosztu,
e) sekcja pozycje,
f) sekcja informacje dodatkowe.

Sekcja dane kontrahenta:

W sekcji tej uzupełniamy dane kontrahenta, który wystawił nam fakturę kosztową. Najłatwiej i najszybciej jest użyć wyszukiwarki GUS wpisując do niej numer NIP, chyba, że bank został już dodany jako kontrahent, to w takim wypadku po prostu wybrać go z listy rozwijanej.

Sekcja dane podstawowe:


Numer faktury

W tym polu należy wpisać oznaczenie danego kosztu prowadzenia rachunku. Przykładowo może to być "WB 04/2018"

Data wystawienia

Data wystawienia powinna zostać ustawiona na ostatni dzień miesiąca z którego jest zidentyfikowany koszt prowadzenia rachunku.

Data sprzedaży

Datę sprzedaży należy ustawić na identyczną z datą wystawienia.

Sekcja dane płatności:

Termin płatności

Termin płatności należy ustawić na identyczny z datą wystawienia.

Forma i status płatności

Formę płatności należy ustawić na "przelew", zaś status jeśli opłata została już pobrana przez bank na "opłacono".

Sekcja kategorie i podkategorie kosztów:

Jeśli chodzi o kategorię kosztu z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, to należy ustawić ją jako "USŁUGI BANKOWE", zaś podkategorię jako "KOSZTY USŁUG BANKOWYCH BIEŻĄCYCH".

Sekcja pozycje

W polu nazwy pozycji, należy wpisać "Prowizja Bankowa", następnie w miejscu cena netto należy wpisać wartość pobraną przez bank. Pole VAT powinno zostać automatycznie ustawione na "zw." po wybraniu kategorii kosztu.
Sugerujemy zsumowanie wszystkich kosztów prowizyjnych za prowadzenie konta i wpisanie ich w jednej pozycji.

Ostatni krok

W celu zakończenia dodawania opłaty wystarczy nacisnąć przycisk zapisz na samym dole strony.

Mamy nadzieję, że każdemu z Państwa udało się dodać taki koszt.

Jeżeli pojawiły się jakieś wątpliwości podczas dodawania kosztu, zachęcamy do kontaktu!

Komentarze

comments powered by Disqus