JAK DODAWAĆ KOSZTY W SYSTEMIE ?

Dodawanie faktur lub dokumentów kosztowych w systemie, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Dowiedz się jak dodawać koszty w systemie oraz w jaki sposób je potem rozliczyć.

Wstęp

Dodawanie faktur kosztowych nie różni się wiele od wystawiania faktur sprzedażowych. Interfejs jest bardzo podobny, co znacznie skraca czas na jego przyswojenie.

Dodawanie faktur kosztowych

By dodać fakturę kosztową w systemie, należy kliknąć w przycisk “Dodaj koszt” znajdujący się w górnym lub lewym menu.


Strona podzielona została na 5 sekcji, w celu łatwiejszej nawigacji:

  • sekcja dane kontrahenta,
  • sekcja dane podstawowe,
  • sekcja dane płatności,
  • sekcja kategoria i podkategoria kosztu,
  • sekcja pozycje,
  • sekcja informacje dodatkowe.

Sekcja dane kontrahenta:

W sekcji tej uzupełniamy dane kontrahenta, który wystawił nam fakturę kosztową.

Sekcja dane podstawowe:

Numer faktury

W tym polu należy wpisać oznaczenie danej faktury kosztowej. Przykładowo FSK 4498 / 2017. Ten numer znajduje się na fakturze otrzymanej od kontrahenta.

Data wystawienia

Data wystawienia na fakturze kosztowej.

Data sprzedaży

Data sprzedaży na fakturze kosztowej.

Termin płatności

Termin płatności w fakturze. Jeżeli faktura nie jest oznaczona jako opłacona, data ta nie będzie do użyta przez system. Jeżeli natomiast oznaczamy fakturę jako opłaconą – data ta uznana zostanie jako termin zapłaty w momencie zatwierdzenia dokumentu. Płatność należy dodawać w systemie zgodnie z wyciągiem bankowym.

Sekcja kategorie i podkategorie kosztów:

Każda faktura ewidencjonuje pewne zdarzenie gospodarcze. Do tego celu służą kategorie oraz podkategorie kosztów. Klikając na daną kategorię z lewej strony, po prawej stronie wyświetli się nam ich opis, poniżej zaś poszczególne podkategorie.

Dostępne kategorie oraz podkategorie powinny pozwolić na zaklasyfikowanie znacznej większości kosztów. W sytuacji, gdy koszt, który chcemy dodać nie mieści się w żadnej z dostępnych kategorii - skontaktuj się z nami.

System automatycznie rozpozna – czy w danej kategorii VAT jest naszym kosztem, czy też przysługiwać nam będzie jego odliczenie.

Sekcja pozycje:

W tej sekcji uzupełniamy informacje o pozycjach z danej faktury kosztowej. Przy fakturach kosztowych warto ograniczyć ilość wprowadzanych danych jedynie do sum przy danych stawkach VAT.

Klikając “Dodaj pozycję” możemy dodawać kolejne pozycje do faktury.

Sekcja informacje dodatkowe:

W tej części możemy dodać dodatkowe informacje – np. informacje o zwolnieniach podatkowych itp.

Jeżeli mają Państwo pytania odnoszące się do sposobu dodawania kosztów w systemie – zachęcamy do nawiązania kontaktu przez czat lub mailowo.

Komentarze

comments powered by Disqus