JAK DODAWAĆ KOSZTY W SYSTEMIE ?

Dodawanie faktur kosztowych w systemie, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Nie zajmuje to wiele czasu oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się jak dodawać koszty w systemie oraz w jaki sposób je potem edytować lub księgować.

Wstęp

Dodawanie faktur kosztowych nie różni się wiele od wystawiania faktur sprzedażowych. Interfejs jest bardzo podobny, co znacznie skraca czas na jego przyswojenie.

Dodawanie faktur kosztowych

By dodać fakturę kosztową do systemu należy kliknąć w przycisk “Dodaj koszt” znajdujący się w górnym menu lub lewym menu.


Strona podzielona została na 5 sekcji, w celu łatwiejszej nawigacji:

  • sekcja dane kontrahenta,
  • sekcja dane podstawowe,
  • sekcja dane płatności,
  • sekcja kategoria i podkategoria kosztu,
  • sekcja pozycje,
  • sekcja informacje dodatkowe.

Sekcja dane kontrahenta:

W sekcji tej uzupełniamy dane kontrahenta, który wystawił nam fakturę kosztową.

Sekcja dane podstawowe:

Numer faktury

W tym polu należy wpisać oznaczenie danej faktury kosztowej. Przykładowo FSK 4498 / 2017. Ten numer znajduje się na fakturze otrzymanej od kontrahenta.

Data wystawienia

Data wystawienia na fakturze kosztowej.

Data sprzedaży

Data sprzedaży na fakturze kosztowej.

Termin płatności

Termin płatności w fakturze. Jeżeli faktura nie jest oznaczona jako opłacona, data ta nie będzie do niczego użyta przez system. Jeżeli natomiast oznaczamy fakturę jako opłaconą – data ta uznana zostanie jako termin zapłaty w momencie księgowania faktury.

Sekcja kategorie i podkategorie kosztów:

Każdą fakturę da się w jakiś sposób zaklasyfikować. Do tego celu służą kategorie oraz podkategorie kosztów. Klikając na daną kategorię z lewej strony, po prawej stronie wyświetli się nam opis kosztów, które mieszczą się w danej kategorii.

Gdy kategoria jest szeroka, będziemy mieć możliwość doprecyzowania kosztu korzystając z podkategorii kosztów.

Dostępne kategorie oraz podkategorie powinny pozwolić na zaklasyfikowanie znacznej większości kosztów. W sytuacji, gdy koszt, który chcemy dodać nie mieści się w żadnej z dostępnych kategorii - skontaktuj się z nami.

System automatycznie rozpozna – czy w danej kategorii VAT jest naszym kosztem, czy też przysługiwać nam będzie jego odliczenie.

Sekcja pozycje:

W tej sekcji uzupełniamy informacje o pozycjach z danej faktury kosztowej. Przy fakturach kosztowych warto ograniczyć ilość wprowadzanych danych jedynie do sum przy danych stawkach VAT.

Klikając “Dodaj pozycję” możemy dodawać kolejne pozycje do faktury.

Sekcja informacje dodatkowe:

W tej części możemy dodać dodatkowe informacje – np. informacje o zwolnieniach podatkowych itp.

Jeśli mają Państwo pytania co do tego jak dodawać koszty w systemie – zachęcamy do nawiązania kontaktu przez czat lub mailowo.

Komentarze

comments powered by Disqus