JAK DODAĆ BILANS OTWARCIA ?

Bilans Otwarcia jest to stan aktywów i pasywów w firmie na początku danego okresu. Okresem tym najczęściej jest rok, ale nie zawsze (np. dłuższy rok księgowy). Stan ten wynika bezpośrednio z operacji, które miały miejsce w okresie poprzednim. We wpisie tym dowiesz się jak dodać bilans otwarcia w systemie.

Informacje podstawowe

Zanim zaczniemy, kilka istotnych informacji:

  • przed dodaniem bilansu otwarcia należy skonfigurować aplikację więcej,
  • bilans otwarcia dodaje się tylko raz na początku użytkowania systemu,
  • nawet jeśli firma nie ma bilansu otwarcia warto zatwierdzić “zerowy” bilans otwarcia,
  • w każdym następnym roku użytkowania systemu bilans otwarcia wylicza się automatycznie,
  • bilans otwarcia może mieć dwa stany: ZAPISANY oraz ZATWIERDZONY:
    • ZAPISANY – oznacza, że dane zostały zapisane, ale nie można jeszcze z nich korzystać,
    • ZATWIERDZONY – oznacza, że z danych w bilansie otwarcia można korzystać.

Zapis, Edycja i Zatwierdzanie BO

Dodawanie i zapisywanie bilansu otwarcia

Dodawanie bilansu otwarcia to nic innego jak wprowadzanie sald dla poszczególnych kont księgowych. Przykład został przygotowany dla nowo powstałej spółki z o.o. o kapitale zakładowym 5.000 PLN, która została już wpisana do KRS i w której imieniu zostało złożone oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego.

By wprowadzić bilans otwarcia należy kliknąć w zakładkę księgowość w górnym lub lewym menu.

Następnie należy kliknąć na zakładkę Bilans Otwarcia.

Po kliknięciu w zakładkę powinny się wyświetlić konta księgowe.

Salda można edytować, pamiętajmy jednak, aby aktywa równe były pasywom. Jeżeli nie będą – system nam o tym powie.

W przypadku pokrytego kapitału zakładowego w formie gotówkowej, odnajdujemy konto nr. 100-01 główna kasa oraz po stronie Wn wprowadzamy kwotę 5000.


Następnie odnajdujemy konto nr. 800-00001 kapitał zakładowy oraz po stronie Ma wprowadzamy kwotę 5000.


Aby zapisać wystarczy kliknąć zębatkę, a następnie przycisk “Zapisz” .Edycja bilansu otwarcia

Edycja bilansu otwarcia jest możliwa tylko wtedy, gdy ten nie został jeszcze zatwierdzony.

Po edycji, aby zapisać dane klikamy przycisk “ZAPISZ”.

Zatwierdzanie bilansu otwarcia

Zatwierdzenie bilansu otwarcia równoznaczne jest z jego akceptacją. Po zatwierdzeniu bilansu otwarcia nie jest możliwa jego dalsza edycja, a wartości w nim zawarte będą już widoczne w całym systemie (np. będzie widoczny w zestawieniach księgowych itp.)

Aby zatwierdzić bilans otwarcia należy kliknąć w przycisk „Zatwierdź”.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bilansu otwarcia - jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Komentarze

comments powered by Disqus