DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ ZOO ?

W niniejszym wpisie postaramy się rozważyć czy i dlaczego spółkę zoo można uważać za atrakcyjną formę zarobkowania na terenie Polski ? Czy jest to alternatywa dla umów o pracę oraz 1-os działalności gospodarczych ? Jeśli tak, to ile można zaoszczędzić na tym oraz dlaczego to właśnie ta forma prowadzenia działalności zyskuje obecnie najbardziej na popularności wśród przedsiębiorców. Dowiedz się dlaczego warto założyć spółkę zoo.

Wstęp

W internecie oraz w literaturze można odnaleźć bardzo wiele interesujących artykułów poświęconych tej tematyce. Nie każdy z nas ma jednak czas na to, aby zapoznać się dokładnie ich treścią. Dlatego właśnie w tym wpisie postaramy się dosyć zwięźle opisać przedmiotową tematykę.

Na wstępie zauważyć należy, że praktycznie każdy z nas, kto prowadzi jakąkolwiek działalność zarobkową – prowadzi w myśl ustawy tak zwaną działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza zdaniem ustawodawcy to “zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Działalność gospodarcza utożsamiana jest najczęściej jedynie z działalnością gospodarczą osób fizycznych (1-os DG), co nie do końca odpowiada zakresowi znaczeniowemu tego sformułowania. Działalność gospodarcza to bowiem pojęcie o wiele szersze, gdyż obejmuje swoim zakresem każdą działalność zarobkową – w tym również zawodową. Za działalność gospodarczą uznajemy świadczenie usług pracy na rzecz pracodawcy. Dlatego śmiało można powiedzieć, że każdy z nas, kto pracuje, prowadzi również działalność gospodarczą.

Zupełnie inną rzeczą jest natomiast forma prawna w jakiej prowadzimy działalność gospodarczą. Tutaj ustawodawca przewidział wiele możliwych rozwiązań – zaczynając od umowy o pracę, umowy o dzieło poprzez działalność gospodarczą osób fizycznych, a kończąc na spółkach kapitałowych. Każde spośród wymienionych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Jednak, z uwagi na to, że każdy z nas ma inne preferencje oraz wymagania warto zastanowić się, która z wymienionych jest dla nas odpowiednia.

Dlaczego warto założyć Spółkę zoo ?

Z uwagi na ramy niniejszego wpisu przedstawimy tylko kilka najważniejszych informacji dotyczących następujących form zarobkowania: spółka z o.o., działalność gospodarcza osób fizycznych (1-os DG) oraz umowy o pracę. Pod uwagę będą brane nie tylko względy ekonomiczne.

Względy ekonomiczne:

W niniejszym wpisie analizować będziemy możliwości Jana Kowalskiego, który dotychczas pracuje w formie umowy o pracę opiewającą na kwotę 5000 brutto.

Sytuację tą rozpatrywać będziemy w następujący sposób:

  • dla uproszczenia przyjmiemy, że w pracy swojej wykorzystuje pewne narzędzia – jednak bez względu na formę działalności wykorzystywać będzie te same narzędzia – a więc ich koszt zawsze jest jednakowy – więc aby uprościć możemy go pominąć;
  • całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy – będzie wyznacznikiem potencjalnych przychodów, które moglibyśmy otrzymywać za usługę pracy;
  • wychodzimy z założenia, że jeśli koszt pracownika dla pracodawcy wynosi 5000 złotych, to tę samą kwotę pracodawca byłby skłonny zapłacić w formie faktury – która, zmniejszy jeszcze ilość jego obowiązków (liczenie ZUS-ów, PIT-ów, potrącanie ich, składanie deklaracji etc);
  • jeżeli przykładowo koszt pracownika wynosi 5000 zł (z ZUS-em pracodawcy), to mógłby on otrzymywać fakturę na kwotę 5000zł netto (bo VAT jest neutralny) za te same usługi lub pracę;
  • wartości zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

Tak więc opcje Pana Jana Kowalskiego są następujące:

UWAGA: Wszystkie kwoty są prezentowane w ujęciu miesięcznym (na 2018 r.).

umowa o pracę 1-os DG spółka z o.o.
A. Przychody1 5000 zł 6031 zł 6031 zł
B. ZUS Pracownika

(uwzględniony w kwocie brutto)

1073 zł 1232 zł 0zł2
C. ZUS Pracodawcy

(nieuwzględniony w kwocie brutto)

1031 zł
D. Koszty uzyskania przychodu (KUP) 797 zł3 912 zł4 0 zł
E. Zysk przed opodatkowaniem (A – D) 4203 zł 5119 zł 6031 zł
F. Podatek 376 zł5 646 zł6 543 – 905 zł7
G. Opłaty łącznie (B + F) 1450 zł 1878 zł 543 – 905 zł
H. Zysk “na rękę” (A – G)8 3550 zł 4153 zł 5126 – 5488 zł
I. Różnica miesiąc 0 zł 603 zł 1576 – 1938 zł
J. Różnica rok 0 zł 7236 zł 18912 - 23256 zł

1 Przychody – dla umowy o pracę jest to kwota brutto umowy o pracę, dla pozostałych wariantów jest to kwota netto, faktur, które mogą wystawiać za swoje usługi,
2 0 zł – gdy w spółce jest co najmniej dwóch udziałowców, to żaden z nich nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych,
3 KUP-em w umowie o pracę są składki: emerytalna, chorobowa, rentowa oraz stała kwota 111,25 zł/mc,
4 KUP-em w 1-os DG są składki: społeczna i FGŚP,
5 Podatek – kwota do zapłacenia fiskusowi (po odliczeniu części składki zdrowotnej – 7,75%),
6 Podatek – kwota do zapłacenia fiskusowi (po odliczeniu części składki zdrowotnej – 7,75%),
7 Podatek – kwota podatku zależy od wybranego wariantu opodatkowania,
Więcej na ten temat: tutaj oraz tutaj
8 Zysk “na rękę” – czyli kwota, którą fizycznie będziemy mieć do rozporządzania,
9 Różnica – czyli tyle ile by Kowalski zyskał, przy zmianie obecnej formy zarobkowania na badaną.

Główne różnice

ZUS

Spółka z o.o. daje nam możliwość wyboru, w jakim zakresie będziemy podlegać pod ZUS. Możemy wybrać opłacanie jedynie składki zdrowotnej, albo możemy ubezpieczyć się prywatnie. Decyzja w jakim zakresie się ubezpieczamy lub nie ubezpieczamy – należy do nas i nie jest narzucona z góry przez ustawodawcę. Dla niektórych osób to zaleta, bo wolą sami decydować, a dla innych to wada – bo wolą nie mieć wyboru.

Więcej na ten temat: tutaj

VAT

W powyższym zestawieniu nie został uwzględniony. Warto jednak zauważyć, że czasami w związku z wykonywaną działalnością musimy ponosić różne koszty (przykładowo: telefon, internet, laptop). W kosztach tych jest najczęściej VAT (23%), więc warto skorzystać z przysługującego nam prawa do odliczenia. VAT dla przedsiębiorców jest neutralny (nie jest kosztem ani przychodem), więc istotna jest dla nas tylko cena netto.

Podatek dochodowy

Spółka z o.o. daje również swobodę wyboru formy wypłacania dochodów. Można wypłacić w formie dywidendy (nie zalecamy), w formie wynagrodzenia dla zarządu (z powołania – zalecamy) lub w formie umowy o dzieło za różne dzieła, które dostarczać możemy naszej spółce. Jest sporo możliwości, z których większość jest bardzo atrakcyjna z ekonomicznego punktu widzenia.

Więcej na ten temat -> tutaj.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki jest zagadnieniem bardzo istotnym. Żeby je właściwie wyjaśnić należy zacząć od wskazania, że spółka zoo jest osobnym od wspólników bytem prawnym. Zarząd reprezentuje spółkę i działa w jej imieniu, natomiast sama zaś spółka nie powinna być utożsamiana z zarządem.
Majątek, zyski i wierzytelności spółki to nie to samo co majątek, zyski i wierzytelności wspólników czy zarządu. Oczywiście po podjęciu stosownych uchwał (np. podział zysku) może się to zmienić.

Powyższy opis to jedynie dosyć spore uproszczenie podejmowanej tematyki, dlatego osobom wnikliwym proponujemy lekturę istniejących już w sieci artykułów, które doskonale uzupełnią treść tego wpisu i pomogą odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto założyć Spółkę zoo.

Komentarze

comments powered by Disqus