SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU

Sprawozdanie Finansowe to dokument, przedstawiający wynik finansowy m.in. spółki z o.o. Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczonego sprawozdania finansowego przewidzianego przez ustawę o rachunkowości. Takie uproszczone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zamiast ...
JAK WYSŁAĆ JPK?

JAK WYSŁAĆ JPK?

Jednolity plik kontrolny VAT to dokument, który służy przedsiębiorcom do wykazu informacji o zakupach i sprzedaży podlegających VAT. JPK jest wynikiem ewidencji VAT za dany okres i ułatwia on weryfikację poprawności ewidencji dokonanych transakcji Urzędom Skarbowym. Samo wygenerowanie JPK VAT ...