Sprawozdanie Finansowe przez internet krok po kroku w 2019 roku

Sprawozdanie Finansowe przez internet krok po kroku w 2019 roku

Sprawozdanie Finansowe to dokument, przedstawiający wynik finansowy m.in. spółki z o.o. Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczonego sprawozdania finansowego przewidzianego przez ustawę o rachunkowości. Takie uproszczone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zamiast ...
JAK DODAWAĆ OPŁATĘ ZA PROWADZENIE RACHUNKU W BANKU?

JAK DODAWAĆ OPŁATĘ ZA PROWADZENIE RACHUNKU W BANKU?

Dodawanie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku w systemie Fakturomania, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Nie zajmuje to wiele czasu oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się jak dodawać koszty prowadzenia rachunku w systemie oraz w jaki ...
KADRY - UMOWA O PRACE / ZLECENIE / DZIEŁO / UCHWAŁA O WYNAGRODZENIU

KADRY - UMOWA O PRACE / ZLECENIE / DZIEŁO / UCHWAŁA O WYNAGRODZENIU

Moduł kadr pozwala na stworzenie profilów pracowników, tak by w kolejnych miesiącach można było w łatwy sposób dodawać wynagrodzenia i rozliczać osoby zatrudnione. Dodawanie pracownika, zleceniobiorcy lub wykonawcy Niniejszy wpis przedstawia sposób rozliczenia stosunku pracy. W przypadku pozostałych podstaw współpracy, ...