Najważniejsze informacje o umowie zlecenie 2019

Umowa zlecenia charakteryzuje się tym, że przyjmujący zlecenia - zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Mimo że w definicji (art.734 §1 Kodeksu cywilnego) nie są zawarte zlecenia dotyczące wykonywania czynności faktycznych, to w praktyce ten ...
Sprawozdanie Finansowe przez internet krok po kroku w 2019 roku

Sprawozdanie Finansowe przez internet krok po kroku w 2019 roku

Sprawozdanie Finansowe to dokument, przedstawiający wynik finansowy m.in. spółki z o.o. Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczonego sprawozdania finansowego przewidzianego przez ustawę o rachunkowości. Takie uproszczone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zamiast ...
Umowa B2B bez ZUS 2019?

Umowa B2B bez ZUS 2019?

Wraz z obniżeniem stawki podatku CIT dla mikroprzedsiębiorstw w 2019 roku doszło do jeszcze jednej istotnej zmiany. Za sprawą zmiany struktury piramidy wieku społeczeństwa, wzrostu produktu krajowego brutto, wzrostu płacy średniej oraz wielu innych czynników doszło do znacznego wzrostu stawki ...
Spółka zoo a ZUS

Spółka zoo a ZUS

Firma bez ZUS? Prowadzenie działalności gospodarczej jest obciążone obowiązkiem składek ZUS. Wysokość składek ZUS utrudnia, a często może uniemożliwiać prowadzenie zyskownej działalności. Jednakże polskie prawo pozwala na niepłacenie składek ZUS w przypadku prowadzenia działalności o innym sposobie organizacji. Chodzi tutaj ...
Jak rozliczać samochody w 2019

Jak rozliczać samochody w 2019

Jest już rok 2019, a wraz z nim w polskim prawie podatkowym wprowadzone zostały zmiany związane z ewidencją użytkowania samochodów osobowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Na wstępie należy zaznaczyć że nowe zasady rozliczania wydatków zostały przedstawione przez ministerstwo finansów ...
JAK POŻYCZYĆ PIENIĄDZE SPÓŁCE ?

JAK POŻYCZYĆ PIENIĄDZE SPÓŁCE ?

Pożyczenie środków finansowych spółce to czynność niezwykle prosta. Wymaga jednak przygotowania odpowiednich dokumentów i zachowania pewnych procedur. W niniejszym wpisie udostępniamy wzorce dokumentów, które znacznie przyspieszą całą procedurę. Dowiedz się jak pożyczyć pieniądze spółce zoo. Informacje ogólne Poniżej znajdują się ...
WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW

Spółka z o.o. otwiera nowe możliwości wypłacania zysków na bardzo atrakcyjnych warunkach. Jedną z nich są wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów. W tym wpisie dowiesz się na czym polega wynagradzanie na podstawie aktu powołania. Wynagradzać w ten sposób można ...
KADRY - UMOWA O PRACE

KADRY - UMOWA O PRACE

Zakładka kadry pozwala na stwarzanie profilów pracowników, tak by w kolejnych miesiącach można było w łatwy sposób dodawać wynagrodzenia i rozliczać osoby zatrudnione. Dodawanie Pracownika Proces opisany poniżej, został również w pełni przedstawiony na krótkich filmach instruktażowych zamieszczonych w poniższych ...
JAK KORZYSTAĆ Z E-ROZLICZEŃ

JAK KORZYSTAĆ Z E-ROZLICZEŃ

Fakturomania oferuje prosty sposób na elektroniczną wysyłkę dokumentacji skarbowej. Dowiedz się w jaki sposób korzystać z tej funkcji oraz jak wiele czasu oszczędzić możesz dzięki temu rozwiązaniu. W niniejszym wpisie zaprezentowana została procedura korzystania z e-rozliczeń poprzez aplikację Fakturomanii. Procedura ...
JAK DODAWAĆ OPŁATĘ ZA PROWADZENIE RACHUNKU W BANKU?

JAK DODAWAĆ OPŁATĘ ZA PROWADZENIE RACHUNKU W BANKU?

Dodawanie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku w systemie Fakturomania, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Nie zajmuje to wiele czasu oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się jak dodawać koszty prowadzenia rachunku w systemie oraz w jaki ...
JAK GENEROWAĆ DEKLARACJĘ CIT-8 ?

JAK GENEROWAĆ DEKLARACJĘ CIT-8 ?

Deklaracja CIT-8 to roczna deklaracja o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest swego rodzaju podsumowaniem comiesięcznych zaliczek CIT. Dowiedz się jak generować deklarację cit-8 w systemie, do kiedy to trzeba zrobić oraz co dalej trzeba z nią zrobić. Wpis podzielony ...
JAK WYSŁAĆ JPK?

JAK WYSŁAĆ JPK?

Jednolity plik kontrolny VAT to dokument, który służy przedsiębiorcom do wykazu informacji o zakupach i sprzedaży podlegających VAT. JPK jest wynikiem ewidencji VAT za dany okres i ułatwia on weryfikację poprawności ewidencji dokonanych transakcji Urzędom Skarbowym. Samo wygenerowanie JPK VAT ...