Firma bez ZUS

Firma bez ZUS

Jak nie płacić ZUS? Prowadzenie działalności gospodarczej jest obciążone obowiązkiem składek ZUS. Wysokość składek ZUS utrudnia, a często może uniemożliwiać prowadzenie dochodowej działalności. Jednakże polskie prawo pozwala na niepłacenie składek w przypadku prowadzenia działalności o innym sposobie organizacji. Chodzi tutaj ...
Zmiany w rozliczeniu samochodów w 2019

Zmiany w rozliczeniu samochodów w 2019

Jest już rok 2019, a wraz z nim w polskim prawie podatkowym wprowadzone zostały zmiany związane z ewidencją użytkowania samochodów osobowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Na wstępie należy zaznaczyć że nowe zasady rozliczania wydatków zostały przedstawione przez ministerstwo finansów ...
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU

Sprawozdanie Finansowe to dokument, przedstawiający wynik finansowy m.in. spółki z o.o. Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczonego sprawozdania finansowego przewidzianego przez ustawę o rachunkowości. Takie uproszczone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zamiast ...
KADRY - UMOWA O PRACE

KADRY - UMOWA O PRACE

Zakładka kadry pozwala na stwarzanie profilów pracowników, tak by w kolejnych miesiącach można było w łatwy sposób dodawać wynagrodzenia i rozliczać osoby zatrudnione. Dodawanie Pracownika Proces opisany poniżej, został również w pełni przedstawiony na krótkich filmach instruktażowych zamieszczonych w poniższych ...
JAK KORZYSTAĆ Z E-ROZLICZEŃ

JAK KORZYSTAĆ Z E-ROZLICZEŃ

Fakturomania oferuje prosty sposób na elektroniczną wysyłkę dokumentacji skarbowej. Dowiedz się w jaki sposób korzystać z tej funkcji oraz jak wiele czasu oszczędzić możesz dzięki temu rozwiązaniu. W niniejszym wpisie zaprezentowana została procedura korzystania z e-rozliczeń poprzez aplikację Fakturomanii. Procedura ...
JAK DODAWAĆ OPŁATĘ ZA PROWADZENIE RACHUNKU W BANKU?

JAK DODAWAĆ OPŁATĘ ZA PROWADZENIE RACHUNKU W BANKU?

Dodawanie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku w systemie Fakturomania, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Nie zajmuje to wiele czasu oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się jak dodawać koszty prowadzenia rachunku w systemie oraz w jaki ...
JAK GENEROWAĆ DEKLARACJĘ CIT-8 ?

JAK GENEROWAĆ DEKLARACJĘ CIT-8 ?

Deklaracja CIT-8 to roczna deklaracja o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest swego rodzaju podsumowaniem comiesięcznych zaliczek CIT. Dowiedz się jak generować deklarację cit-8 w systemie, do kiedy to trzeba zrobić oraz co dalej trzeba z nią zrobić. Wpis podzielony ...
JAK WYSŁAĆ JPK?

JAK WYSŁAĆ JPK?

Jednolity plik kontrolny VAT to dokument, który służy przedsiębiorcom do wykazu informacji o zakupach i sprzedaży podlegających VAT. JPK jest wynikiem ewidencji VAT za dany okres i ułatwia on weryfikację poprawności ewidencji dokonanych transakcji Urzędom Skarbowym. Samo wygenerowanie JPK VAT ...
SPRAWOZDANIE FINANSOWE KROK PO KROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KROK PO KROKU

Formalności związane ze sprawozdaniem finansowym sprowadzają się do kilku czynności. Sprawozdanie trzeba jedynie wydrukować, zatwierdzić, podpisać i wysłać w odpowiednie miejsca. W Fakturomanii, aby zaoszczędzić Twój czas, przygotowaliśmy gotowe wzorce dokumentów oraz zaprezentowaliśmy jak przygotować sprawozdanie finansowe krok po kroku. ...
JAK WYSTAWIĆ FAKTURĘ SPRZEDAŻOWĄ ?

JAK WYSTAWIĆ FAKTURĘ SPRZEDAŻOWĄ ?

Wystawianie faktur w systemie, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Nie zajmuje to wiele czasu oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się jak wystawiać faktury sprzedażowe oraz w jaki sposób je potem edytować lub księgować. Na wstępie ...
JAK DODAĆ BILANS OTWARCIA ?

JAK DODAĆ BILANS OTWARCIA ?

Bilans Otwarcia jest to stan aktywów i pasywów w firmie na początku danego okresu. Okresem tym najczęściej jest rok, ale nie zawsze (np. dłuższy rok księgowy). Stan ten wynika bezpośrednio z operacji, które miały miejsce w okresie poprzednim. We wpisie ...
JAK DODAWAĆ KOSZTY W SYSTEMIE ?

JAK DODAWAĆ KOSZTY W SYSTEMIE ?

Dodawanie faktur kosztowych w systemie, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Nie zajmuje to wiele czasu oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się jak dodawać koszty w systemie oraz w jaki sposób je potem edytować lub księgować. ...